ముగించు

కలెక్టర్ల జాబితా

1947 నుండి మెదక్ జిల్లాలో పని చేసిన కలెక్టర్ల జాబితా

వ. సం కలెక్టర్ పేరు సంవత్సరం
1 శ్రీ. నవాబ్ కుజిమ్ 1947-1948
2 శ్రీ. గోవింద్ రావు దేశ్ పాండే 1948-1949
3 శ్రీ. ప్రమానంద్ దాసలాల్ దలాల్ 1949-1950
4 శ్రీ. పండిత్ శ్రీధర్ రావు 1950-1950
5 శ్రీ. పండిత్ గోవింద్ రావు కుయయమ్ క్నుని 1950-1950
6 శ్రీ. మొహమ్మద్ నసీర్ ఖాన్ 1950-1951
7 శ్రీ. హబీబుద్దిన్, ఐఏఎస్ 1951-1952
8 శ్రీ. యన్. దుర్గయ్య, ఐఏఎస్ 1952-1953
9 శ్రీ. యస్.ఎ. కుదేర్,ఐఏఎస్ 1953-1955
10 శ్రీ. బి. పి. ఆర్ విట్టాల్ రావు, ఐఏఎస్ 1955-1956
11 శ్రీ. కుంజ్ భిహారిలాల్, ఐఏఎస్ 1956-1957
12 శ్రీ. యన్.కె. సేథ్, ఐఏఎస్ 1957-1959
13 శ్రీ. ఆది శేషయ్య, ఐఏఎస్ 1959-1959
14 శ్రీ. యన్.కె. సేథ్, ఐఏఎస్ 1959-1959
15 శ్రీ. టి. యన్. కపూర్, ఐఏఎస్ 1959 – AUG 1962
16 శ్రీ. సి. యన్. శాస్త్రి, ఐఏఎస్ AUG 1962 – JUL 1964
17 శ్రీ. ఖాదర్ అలీ ఖాన్, ఐఏఎస్ JUL 1964 – DEC 1965
18 శ్రీ. యస్.యస్. జయ రావు, ఐఏఎస్ DEC 1965 – JUL 1966
19 శ్రీ. రాజమణి, ఐఏఎస్ JUL 1966 – JAN 1968
20 శ్రీ. వి.పి. రామ రావు, ఐఏఎస్ JAN 1968 – JUN 1969
21 శ్రీ. యస్. చక్రవర్తి, ఐఏఎస్ JUN 1969 – JUN 1971
22 శ్రీ. యస్. పెములు, ఐఏఎస్ JUN 1971 – NOV 1973
23 శ్రీ. మొహమ్మద్ మహమూద్ అలీ, బి.ఎ. లల్ బి NOV 1973 – JUL 1975
24 శ్రీ. వి.చంగ్సన్, ఐఏఎస్ JUL 1975 – APR 1977
25 శ్రీ. ఇ.ఎ.యస్. శర్మ, ఐఏఎస్ APR 1977 – SEP 1977
26 శ్రీ. జి. నిరంజన రావు, ఐఏఎస్ SEP 1977 – APR 1979
27 శ్రీ. టి.యస్.యన్. స్వామి, ఐఏఎస్ APR 1979 – JUL 1979
28 శ్రీ. జే. బాపురెడ్డి, ఐఏఎస్ JUL 1979 – APR 1981
29 శ్రీ. గాయత్రి రామచంద్రన్, ఐఏఎస్ APR 1981 – APR 1982
30 శ్రీ. జైన్దర్ సింగ్, ఐఏఎస్ APR 1982 – APR 1983
31 శ్రీ. ఆర్. సి. సమల్, ఐఏఎస్ APR 1983 – OCT 1983
32 శ్రీ.ఆర్. హృదయరంజన్, ఐఏఎస్ OCT 1983 – JUN 1986
33 శ్రీ. మొహమ్మద్. శఫికుజ్ జామాన్, ఐఏఎస్ JUN 1986 – APR 1988
34 శ్రీ. జె.సి. మొహంతి, ఐఏఎస్ APR 1988 – JAN 1990
35 శ్రీమతి. జి. లతా కృష్ణ రావు, ఐఏఎస్ JAN 1990 – APR 1992
36 శ్రీ. డి. ఆర్. గార్గ్, ఐఏఎస్ APR 1992 – NOV 1993
37 శ్రీ. ఎ.వి. సాగర్, ఐఏఎస్ NOV 1993 – APR 1994
38 శ్రీ. డి.సి. రోశయ్య, ఐఏఎస్ APR 1994 – DEC 1996
39 శ్రీ. రాజీవ్ రంజన్ మిశ్రా, ఐఏఎస్ DEC 1996 – NOV 1999
40 శ్రీమతి. ఎ. శాంతి కుమారి, ఐఏఎస్ NOV 1999 – MAY 2001
41 శ్రీ. ఎల్. ప్రేమచంద్ర రెడ్డి, ఐఏఎస్ MAY 2001 – JUN 2003
42 శ్రీ. ఎ.కె. సింఘాల్, ఐఏఎస్ JUN 2003 – MAY 2005
43 శ్రీ. బి. వెంకటేశం, ఐఏఎస్ MAY 2005 TO 02-03-2008
44 శ్రీ. పీయూష్ కుమార్, ఐఏఎస్ 03-03-2008 TO 21-06-2009
45 శ్రీ. ఎల్. శశిధర్, ఐఏఎస్ 21-06-2009 TO 04-04-2010
46 శ్రీ. యస్. సురేష్ కుమార్, ఐఏఎస్ 12-04-2010 TO 04-07-2012
47 శ్రీ. ఎ. దినకర్ బాబు, ఐఏఎస్ 05-07-2012 TO 15-10-2013
48 శ్రీమతి. స్మితా సబర్వాల్, ఐఏఎస్ 16-10-2013 TO 06-06-2014
49 శ్రీ. డా. ఎ. శరత్, ఐఏఎస్ (ఎఫ్. ఎ. సి) 07-06-2014 TO 27-08-2014
50 శ్రీ రాహుల్ బొజ్జ, ఐఏఎస్ 27-08-2014 TO 14-08-2015
51 శ్రీ. డి. రోనాల్డ్ రోజ్, ఐఏఎస్ 14-08-2015 TO 11-10-2016

 

2016 నుండి సంగారెడ్డి జిల్లాలో పని చేసిన కల్లెక్టర్ల జాబితా

52 శ్రీ. మాణిక్ రాజ్ కన్నన్, ఐఏఎస్ 12-10-2016 TO 11-03-2018
53 శ్రీ. వాసం వెంకటేశ్వర్లు 12-0-2018 TO