ముగించు

గ్రామాలు

సంగారెడ్డి జిల్లా గ్రామాల సంఖ్య
వ. సం మండలం గ్రామాల సo.
1 కంగ్టి 27
2 సిర్గాపూర్ 17
3 కల్హేర్ 16
4 నారాయణఖేడ్ 35
5 నాగల్గిద్ద 21
6 మనూర్ 24
7 రాయి కోడ్ 37
8 న్యాల్కల్ 39
9 జహీరాబాద్ 23
10 మొగుడంపల్లీ 16
11 కోహిర్ 23
12 ఝారాసంగం 35
13 మునిపల్లి 32
14 వట్పల్లి 19
15 ఆందోల్ 27
16 పుల్కల్ 30
17 సదాశివపేట 30
18 కొండాపూర్ 23
19 సంగారెడ్డి 13
20  హత్నూర 33
21 గుమ్మడిదల 12
22 జిన్నారం 17
23 కంది 16
24 పటాన్చెరు 19
25 అమీన్పూర్ 7
26 రామచంద్రాపురం 9