ముగించు

కళాశాలలు / విశ్వవిద్యాలయాలు

తార డిగ్రీ కళాశాల

బైపాస్ రోడ్డు, సంగారెడ్డి

వర్గం / పద్ధతి: కళాశాల

ప్రబుత్వ జూనియర్ కళాశాల

అంబెద్కర్ స్టేడియం దగ్గర, సంగారెడ్డి

వర్గం / పద్ధతి: కళాశాల

ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల

అంబెద్కర్ స్టేడియం దగ్గర, సంగారెడ్డి

వర్గం / పద్ధతి: కళాశాల