ముగించు

కుల ధృవీకరణ పత్రము

సంఘటిత కుల ధృవీకరణ పత్రము (కుల జాతీయత, పుట్టినతేది)

యస్.సి, యస్.టి, బి.సి. మరియు ఓ.సి. కులాలకు చెందిన వారికి సంఘటిత కుల ధృవీకరణ పత్రములు జారీ చేయుదురు.

ఈ ధృవీకరణ పత్రములు విద్య మరియు ఉద్యోగ విషయములలో ఉపయోగించు కొనవచ్చును.

ఈ సర్వీస్ కొరకు దగ్గరలో ఉన్న మీసేవ సెంటర్ను సంప్రదించగలరు.

 

 

పర్యటన: http://tg.meeseva.gov.in/DeptPortal/UserInterface/LoginForm.aspx

మీసేవ కేంద్రాలు

కల్లెక్టరేట్ ఎదురుగ, సంగారెడ్డి
ప్రాంతము : పోతి రెడ్డి పల్లి | నగరం : సంగారెడ్డి | పిన్ కోడ్ : 502001
ఫోన్ : 1100 | ఇమెయిల్ : meesevasupport[at]telangana[dot]gov[dot]in