ముగించు

మంజీరా జలాశయము

వర్గం చరిత్ర ప్రసిద్ధమైనవి

జిల్లా కేంద్రమైన సంగారెడ్డి నగరం నుండి 7 కి. మీ దూరంలో మంజీర జలాశయము ఉన్నది.

  • మంజీరా డాం
  • మంజీరా డాం
  • మంజీరా డాం
  • మంజీరా డాం ముఖ చిత్రం
  • మంజీరా డాం ముఖ చిత్రం
  • మంజీరా రిజర్వాయర్ ముఖ చిత్రం, సంగారెడ్డి

ఎలా చేరుకోవాలి?:

గాలి ద్వారా

The nearest airport is at Hyderabad, 60 kms away from Manjeera Dam

రైలులో

The nearest railway Station is located at Shankarpally at a distance 50 Kms

రోడ్డు ద్వారా

It is located at a distance of 7 km from Sangareddy