ముగించు

ఎవరెవరు

ఎవరు విభాగాలు వారీగా వడపోత

వడపోత

సంగారెడ్డి జిల్లా

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్
Collector & District Megistrate శ్రీ యం. హనుమంత రావు, ఐ.ఎ.స్కలెక్టర్ & జిల్లా మేజిస్ట్రేట్collector-srd[at]telangana[dot]gov[dot]inసమీకృత కల్లెక్టరేట్ భవన సముదాయం, సంగారెడ్డి9849904282
Sri. Ramana Kumar,IPS శ్రీ యం. రమణ కుమార్సూపరింటెండెంట్ అఫ్ పోలీస్sp[at]sgr[dot]tspolice[dot]gov[dot]inస్.పి ఆఫీస్, సంగారెడ్డి9440627000
VEERA REDDY, I.A.S, Joint Collector శ్రీ జి. వీరారెడ్డిఅదనపు కలెక్టర్jc-srd[at]telangana[dot]gov[dot]inసమీకృత కల్లెక్టరేట్ భవన సముదాయం, సంగారెడ్డి9849904283
Sri Rajarshi Shah I.A.S. శ్రీ రాజర్షి షా, ఐ.ఎ.యస్అదనపు కల్లెక్టర్ (లోకల్ బాడీస్)rajarshi[dot]shah[at]ias[dot]gov[dot]inసమీకృత కల్లెక్టరేట్ భవన సముదాయం, సంగారెడ్డి9063207343