ముగించు

ఎవరెవరు

ఎవరు విభాగాలు వారీగా వడపోత

వడపోత

సంగారెడ్డి జిల్లా

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్
Valluru Kranti I.A.S శ్రీమతి వల్లూరు క్రాంతి ఐ.ఎ.యస్కలెక్టర్ & జిల్లా మేజిస్ట్రేట్collector-srd[at]telangana[dot]gov[dot]inసమీకృత కల్లెక్టరేట్ భవన సముదాయం, సంగారెడ్డి9849904295
CH Rupesh 1 శ్రీ సిహెచ్ రూపేష్ ఐ.పి.ఎస్సూపరింటెండెంట్ అఫ్ పోలీస్sp[at]sgr[dot]tspolice[dot]gov[dot]inయస్.పి ఆఫీస్, సంగారెడ్డి08455276441
R.D. Madhuri ఆర్. డి. మాధురిఅదనపు కలెక్టర్jc-srd[at]telangana[dot]gov[dot]inసమీకృత కల్లెక్టరేట్ భవన సముదాయం, సంగారెడ్డి9849904283
Sri Chandrashekar Badugu, IAS శ్రీ చంద్రశేకర్ బడుగు, ఐ.ఎ.యస్అదనపు కల్లెక్టర్ (లోకల్ బాడీస్)addlcoll-lb-srd[at]telangana[dot]gov[dot]inసమీకృత కల్లెక్టరేట్ భవన సముదాయం, సంగారెడ్డి9063207343