ముగించు

పురపాలకం

సంగారెడ్డి జిల్లా యందు నాలుగు మున్సిపాలిటీలు కలవు.

అవి. సంగారెడ్డి మున్సిపాలిటీ, జహీరాబాద్ మున్సిపాలిటీ, సదాశివపేట మున్సిపాలిటీ  మరియు ఆందోల్ – జోగిపేట్ మున్సిపాలిటీ

 

అధికారుల వివరాలు
వ సం అధికారి పేరు హోదా మున్సిపాలిటీ చరవాణి
1 పి.వి.వి.డి. ప్రసాద్ రావు కమీషనర్ సంగారెడ్డి 9849905915
2 ఇషాక్ అబ్ ఖాన్ కమీషనర్ సదాశివపేట 9849905918
3 డి. జైతరం నాయక్ కమీషనర్ జహీరాబాద్ 9849905919
4 అంబదాస్ కమీషనర్ ఆందోల్ జోగిపేట్ 9701385596